aKTUELNE VESTI

     NVO'''Sovice'' trenutno rade na realizaciji projekta '' Sa Sovicama budi TI'' iz oblasti interkulturalne razmene među decom i omladinom migranta i lokalnom decom.
8. APRIL DAN ROMA


- Život u apsolutnom siromaštvu povećava rizik od napuštanja škole koji prerasta u rizik od nezaposlenosti.
- Deca iz romske zajednice se suočavaju sa brojnim teškoćama u ostvarivanju svojih prava na kvalitetno obrazovanje.
- Romska deca su prezastupljena u restriktivnim formama zaštite(rezidencijalne ustanove za decu).
- Posebno su ugrožena deca koja žive i rade na ulici. Svakodnevno su izložena mnogostrukim rizicima po život, zdravlje i pravilan rast i razvoj.
- Deca su izložena etničkoj netrpeljivosti.
       Ovo je samo deo problema sa kojima se sreću deca romske nacionalnosti. S toga su, kako bi pomogli u rešavanju bar dela problema nastavnici, vaspitači i saradnici       članovi NVO'''Sovice'' osmislili program edukativno-sportskih radionica u kome se kroz drugačiji pristup obrazovanju i mehanizmima za sprovođenje, planiranje, praćenje i   unapređivanje obezbeđuje puna uključenost dece iz romske zajednice. u obrazovanje. A time se :
- Prihvataju različitosti i formiraju pozitivni društveni stavovi.
- Nestaje neposredna diskriminacija i negativni stereotipovi, čime se obezbeđuje adekvatno kvalitetno obrazovanje.
- Deca su motivisana za nastavak školovanja.
- Eliminiše strukturno siromaštvo kroz obrazovanje.. 


Naše radionice


Život u apsolutnom siromaštvu povećava rizik od napuštanja škole koji prerasta u rizik od nezaposlenosti.

Zajedno

Stranica je u izradi

Лого.jpg

PROTOKOL O SARADNJI

NVO''Sovice'' su 22..01..2018 .godine potpisale Protokol o saradnji sa Odredom izviđača''Otpisani'' iz Beograda.. Dogovoren je zajednički rad na ostvarivanju saradnje i realizacije programa na planu edukacije, vaspitanja i rada sa decom i mladima, a u skladu sa statutima udruženja.

Powered by WebExpress